Home » Documents » Za organizatore ACC takmičenja – slanje rezultata prema FAI-u

Za organizatore ACC takmičenja – slanje rezultata prema FAI-u

Ovaj tekst ima za svrhu da pomogne svim organizatorima ACC takmičenja FAI kategorije. Odnosi se direktno na slanje rezultata prema FAI-u, po posebnom obrascu koji su iz svetske kuće vazduhoplovstva ustanovili. Naime posebnu pažnju treba obratiti na polja koja se nalaze u tabeli, a koja su obavezna pri slanju rezultata.

Tabelu (obrazac) možete pogledati OVDE

Kao što možete videti potrebno je popuniti broj serija, imena sudija sa CIVL ID, informaciju da li je bilo nezgoda ili nesreća.

Ono što je najvažnije kod popunjavanja tabele jesu podaci pilota takmičara. Napisaćemo to po redoslednom nizu, kako biste lakše imali uvid u najbitnije stavke:

Kolona 1. – “Name” (Ime i prezime) – ova kolona je OBAVEZNA

Kolona 2. – “NAT” (nacionalnost) – ova kolona je OBAVEZNA i popunjava se sa tri slova koja čine oznaku zemlje po međunarodnom šifarniku npr. SRB (Srbija)

Kolona 3. – “Score” (rezultat) – ova kolona je OBAVEZNA i odnosi se na ukupan rezultat takmičara

Kolona 4. – “Female/male” (žensko/muško) – ova kolona je OBAVEZNA i odnosi se na pol takmičara. Žene se obeležavaju sa 1, muškarci sa 0

Kolona 5. – “Birthday” (datum rođenja) – ova kolona nije obavezna za sada, ali kao ozbiljan organizator, uz sve ostale informacije koje morate imati, neće vam biti teško da upišete i datum rođenja takmičara koji se nalazi na sportskoj dozvoli

Kolona 6. – “Valid FAI licence” (validna sportska dozvola za tekuću godinu) – ova kolona je OBAVEZNA. Piloti koji imaju validnu sportsku dozvolu se obeležavaju sa 1, piloti koji nemaju validnu sportsku dozvolu obeležavaju se sa 0. Ovaj podatak možete dobiti na OVOM LINKU

Kolona 7. – “Glider” (glajder) – ova kolona za sada nije obavezna, ali kao ozbiljan organizator možete je popuniti

Kolona 8. – “Sponsor” (sponzor) – ova kolona za sada nije obavezna, ali kao ozbiljan organizator možete je popuniti

Kolona 9. – “CIVL ID” – ova kolona je OBAVEZNA. CIVL ID je poseban ID broj koji poseduje svaki pilot koji učestvuje na FAI takmičenjima. Njega je najlakše naći tako što ćete otići na CIVL Ranking. Zatim odaberite Paragliding ili Paragliding accuracy u zavisnosti u kojoj ćete disciplini lakše naći određenog pilota. Onda je najlakše ići na “Nations ranking” i naći ga u selekciji po državama. Takođe možete ukucati i u samoj pretrazi Rankinga.

Savet svim organizatorima je da kao što je i po našem pravilniku, na prijavama uradite uvid u sportske dozvole svih takmičara i iz njih odmah izvučete potrebne podatke. Kasnija koordinacija sa FAI ide izuzetno sporo i samo će vam bespotrebno oduzimati dragoceno vreme, a to vreme može biti i nekoliko dana ili čak nedelja…